Κεντρική σελίδα
Επάνω

Anacamptis pyramidalis

(LINNAEUS) L.C.M. RICHARD, 1753

Μοναδικός εκπρόσωπος του γένους της, η Anacamptis pyramidalis συναντάται σε όλη την Ελλάδα και σε πολλά διαφορετικά ενδιαιτήματα. Επικονιάζεται με έναν ιδιαίτερο μηχανισμό από ημερόβιες και νυκτόβιες πεταλούδες (βλέπε διαφάνεια Νο1) και για αυτό υβριδίζεται πολύ σπάνια. Ανθίζει από Απρίλιο ως Ιούλιο.

horizontal rule

Sole representative of its genus, Anacamptis pyramidalis is distributed widely and in many different habitats through whole Greece. It is pollinated by diurnal and nocturnal butterflies (as you may see in slide No1) with a very special mechanism which prevents hybridization with other species. It flowers on April-July.

Μακεδονία, Κιλκίς, Αρχάγγελος, 6-6-04, 1050μ

Macedonia, Kilkis, Archaggelos, 6-6-04, 1050m

Μακεδονία, Κιλκίς, Αρχάγγελος, 6-6-04, 1050μ

Macedonia, Kilkis, Archaggelos, 6-6-04, 1050m

Μακεδονία, Ημαθία, 3-5 Πηγάδια, 26-5-04, 600μ

Macedonia, Imathia, 3-5 Pigadia village, 26-5-04, 600m

Back to Orchids list