Κεντρική σελίδα
Επάνω

Epipactis helleborine subsp. moratoria

A.Riechelmann & A.Zirnsack, 2008

Το 2008 από την Βαυαρία περιγράφηκε το υποείδος αυτό της Epipactis helleborine με κυριότερες διαφορές τον λεπτό βλαστό, το μικρό ύψος, μικρή και αραιή ταξιανθία, μικρά και υπόχρωμα άνθη τα οποία εμφανίζουν μικρές προεξοχές στο επιχείλιο. Τα φύλλα επίσης είναι λογχοειδή και συνήθως αντικρυστά. Ανθίζει αργότερα από την helleborine. Το 2008 παρόμοια φυτά είχαν ανακαλυφθεί στον Όλυμπο (Τσιφτσής, Αντωνόπουλος). To 2010 ανακαλύφθηκαν τυπικά φυτά σε αμιγείς πληθυσμούς σε σκιερά δάση οξιάς στο Πάικο και Βόρρα, επίσης στο Μενοίκιο (Τσιφτσής) και ταυτόχρονα το εύρημα επιβεβαιώθηκε από τον Dietrich Bergfeld που ανακάλυψε το υποείδος, επίσης το 2010, στον Όλυμπο και Φαλακρό.

horizontal rule

In 2008 a new subspecies of Epipactis helleborine was described from Bavaria. Its main differences from Epipactis helleborine are the thin stems, small size of the whole plant, short and thin inflorescence, small and hypochromic flowers which have short, colourless bosses on the epichil. The leaves are also lanceolate and usually alternate. It flowers later than helleborine. In 2008 plants fitting the above description were discovered in Olympus (Tsiftsis, Antonopoulos). In 2010, typical plants were discovered in pure colonies, in shady beech forests in Paiko and Vorras mountains, also at Menikio mountain (Tsiftsis) while the same finding was confirmed by Dietrich Bergfeld who discovered Epipactis helleborine ssp. moratoria, also in 2010, on Olympus and Falakron mountains. It is not clear yet, if this taxon is a synonym of Epipactis helleborine var. minor.

1 Μακεδονία, Πάικο, 23-7-2010,

Macedonia, Paiko mt, 23-7-2010

2 Μακεδονία, Πάικο, 23-7-2010,

Macedonia, Paiko mt, 23-7-2010

3 Μακεδονία, Πάικο, 23-7-2010,

Macedonia, Paiko mt, 23-7-2010

4 Μακεδονία, Πάικο, 23-7-2010,

Macedonia, Paiko mt, 23-7-2010

5 Μακεδονία, Πάικο, 23-7-2010,

Macedonia, Paiko mt, 23-7-2010

6 Μακεδονία, Πάικο, 23-7-2010,

Macedonia, Paiko mt, 23-7-2010

7 Μακεδονία, Πάικο, 23-7-2010,

Macedonia, Paiko mt, 23-7-2010

8 Μακεδονία, Πάικο, 23-7-2010,

Macedonia, Paiko mt, 23-7-2010

9 Μακεδονία, Βόρρας, 24-7-2010,

Macedonia, Vorras mt, 24-7-2010

10 Μακεδονία, Βόρρας, 24-7-2010,

Macedonia, Vorras mt, 24-7-2010

11 Μακεδονία, Βόρρας, 24-7-2010,

Macedonia, Vorras mt, 24-7-2010

12 Μακεδονία, Βόρρας, 24-7-2010,

Macedonia, Vorras mt, 24-7-2010

13 Μακεδονία, Σέρρες, Μενοίκιο, 1-8-2010, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Serres, Menikio mt, 1-8-2010, by Spyros Tsiftsis

14 Μακεδονία, Σέρρες, Μενοίκιο, 1-8-2010, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Serres, Menikio mt, 1-8-2010, by Spyros Tsiftsis

15 Μακεδονία, Σέρρες, Μενοίκιο, 1-8-2010, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Serres, Menikio mt, 1-8-2010, by Spyros Tsiftsis

16 Μακεδονία, Σέρρες, Μενοίκιο, 1-8-2010, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Serres, Menikio mt, 1-8-2010, by Spyros Tsiftsis

17 Μακεδονία, Σέρρες, Μενοίκιο, 1-8-2010, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Serres, Menikio mt, 1-8-2010, by Spyros Tsiftsis

18 Μακεδονία, Σέρρες, Μενοίκιο, 1-8-2010, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Serres, Menikio mt, 1-8-2010, by Spyros Tsiftsis

19 Μακεδονία, Σέρρες, Μενοίκιο, 1-8-2010, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Serres, Menikio mt, 1-8-2010, by Spyros Tsiftsis

Distribution map

Back to Orchids list

Greek orchids home