Κερασφόρες Ophrys από Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο

Long horned Ophrys from Sterea Ellada and Peloponnisos (southern Greece)

distribution map   

Τα παρακάτω φυτά (πίνακες "Peloponnisos", "Voiotia", "Attiki") από την Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, λόγω έλλειψης ποιοτικού φωτογραφικού υλικού και παρατηρήσεων, παρουσιάζονται συνοπτικά. Τα φυτά Νο 6 και 7 από Βοιωτία παρουσιάζονται επίσης και στην σελίδα Ophrys bremifera, καθώς έχουν μικρούς πλαϊνούς λοβούς. Η τελευταία αυτή Ophrys αμφισβητείται λόγω των αυθαίρετων και ασαφών κριτηρίων ταυτοποίησης και της παρουσίας μεγάλης ποικιλομορφίας στο μήκος των πλαϊνών κεράτων σε πολλούς πληθυσμούς κερασφόρων Ophrys (βλέπε επίσης και την σελίδα "Κερασφόρες Ophrys από νότιες πλαγιές Ολύμπου"). Σύμφωνα με τους P. Devillers και J. Devillers (βλέπε και στην εισαγωγική σελίδα "Ελληνικές κερασφόρες  ορχιδέες του γένους Ophrys") δεν υπάρχει ως ξεχωριστό είδος στην Ελλάδα.

Στους πίνακες "Peloponnisos (Mani peninsula)" και "Phokida (Delphi)" παρουσιάζονται κερασφόρες Ophrys φωτογραφημένες από τον James Mast de Maeght το 1983, ο οποίος πολύ ευγενικά τις αναζήτησε στην προσωπική του συλλογή και τις παραχώρησε.

horizontal rule

The following plants (tables "Peloponnisos", "Voiotia", "Attiki"), from southern Greece (Sterea Ellada and Peloponnisos), due to lack of observations and photographic material of tolerable quality, are briefly presented. Plants No6 and 7, from Voiotia county, are also presented in the page Ophrys bremifera, as they have short side lobes. The presence of this last Ophrys is controversial due to the blurred and arbitrary criteria of identification and the big variability in the side horn's length which characterize many long-horned Ophrys populations (see also the page "Long-horned Ophrys from South Olympos slopes"). According to P. Devillers and J. Devillers, Ophrys bremifera does not exist as a separate species, in Greece (see also the introduction page "Greek Ophrys with long side horns").

In the tables  "Peloponnisos (Mani peninsula)" and "Phokida (Delphi)", long-horned Ophrys photographed by James Mast de Maeght on 1983, are presented. He went through his personal collection and, very kindly, offered them to this site.

Peloponnisos (yellow dot in the distribution map)

1 Πελοπόννησος, δρόμος Ναυπλίου-Λεωνιδίου, 21-4-03, 250μ.

Διάσπαρτα φυτά μαζί με Ophrys speculum. Χείλος μέτριου μεγέθους (μήκους περίπου 10mm), μικρά πέταλα και αναλογία μεταξύ εύρους στιγματικής κοιλότητας και μεγαλύτερου εύρους του μεσαίου λοβού 46% (φυτό Νο4). Τα χαρακτηριστικά αυτά ταιριάζουν με το νεοπεριγραφέν είδος Ophrys cerastes το οποίο σύμφωνα με τους P. Devillers και J. Devillers-Terschuren (La Section Orchidées d'Europe des Naturalistes belges., hors-série 2004, 85 - Spécial Orchidées n°17) έχει την ίδια αναλογία στο 45%.

-----------------------

Peloponnisos, road between Nauplion-Leonidio, 21-4-03, 250m.

Scattered plants growing together with Ophrys speculum. Medium sized lip (with length equaling 10mm), small petals and ratio between stigmatic cavity width and lip's largest width in the order of 46% (plant No4). The above characteristics fit well with the description of the newly recognized Ophrys cerastes,  whose ratio is about 45%, according to P. Devillers and J. Devillers-Terschuren (La Section Orchidées d'Europe des Naturalistes belges., hors-série 2004, 85 - Spécial Orchidées n°17)

2
3
4
5 Πελοπόννησος, Λακωνία, μεταξύ Κρεμαστής-Λαμπόκαμπου, 21-4-03, 750μ. Λίγα φυτά μαζί με Ophrys attica και Ophrys argolica, πανομοιότυπα με τα φυτά Νο1-4.

Peloponnisos, Lakonia, between villages Kremasti-Lampokampos, 21-4-03, 750m. Few plants together with Ophrys attica and Ophrys argolica, almost identical to the previous plants (Νο1-4).

 

Voiotia (red dot in the distribution map)

6 Στερεά Ελλάδα, Βοιωτία, στο δρόμο για Μπράλο, 25-4-01, 550μ

Sterea Ellada, Viotia, on the road to Bralos, 25-4-01, 550m

7

 

Attiki (green dot in the distribution map)

8 Στερεά Ελλάδα, Αττική, Υμηττός, τέλη Μαρτίου 1999, 400μ, μέσα σε κωνοφόρα.

Το φανερά μεγάλο εύρος της στιγματικής κοιλότητας σε σχέση με το εύρος του μεσαίου λοβού, η εντόπιση, η χρονολογία άνθησης και τα απλωτά πλαϊνά κέρατα ταιριάζουν με την περιγραφή του Ophrys schlechteriana, είδος όμως που έχει σχετικά μεγάλα πέταλα (P. Devillers and J. Devillers-Terschuren in "La Section Orchidées d'Europe des Naturalistes belges", hors-série 2004, 85 - Spécial Orchidées n°17)

-----------------------

Sterea Ellada, Attiki, Hymettos mountain, end of March 1999, 400m, in coniferous trees.

The apparently wide stigmatic cavity in relation to the median lobe's width, the flowering time and the laterally spreading side horns are fitting to the description of Ophrys schlechteriana. However, this last species bears relatively long petals (P. Devillers and J. Devillers-Terschuren in "La Section Orchidées d'Europe des Naturalistes belges", hors-série 2004, 85 - Spécial Orchidées n°17)

9

 

Peloponnisos (Mani peninsula) (magenta dot in the distribution map)

10 Πελοπόννησος, Λακωνία, Μάνη 7-4-83 (διαφάνειες του James Mast de Maeght). Με το λεπτό, επιμηκυσμένο χείλος και τα απλωτά, κυματοειδή πλαϊνά κέρατα μοιάζει με την Ophrys από την Αττική (Νο 8 και 9).

-----------------------

Peloponnisos, Lakonia, Mani peninsula, 7-4-83 (slides by James Mast de Maeght). With its thin, elongated median lobe and the spreading, sinuous side horns, it looks similar to the Ophrys from Attiki (No8 and 9)

 

Phokida (Delphi) (white dot in the distribution map)

11 Στερεά Ελλάδα, Φωκίδα, αρχαιολογικός χώρος Δελφών, 13-4-83, ελαιώνες  (διαφάνειες του James Mast de Maeght).

Φυτά με επίσης κυματοειδής και μακριούς πλαϊνούς λοβούς αλλά περισσότερο σφαιρικό μεσαίο λοβό.

-----------------------

Sterea Ellada, Phokida, Delphi archeological site, olive trees, 13-4-83 (slides by James Mast de Maeght).

Plants with sinuous side lobes similar to the previous (No10) but with more spherical median lobe.

12
13

back to Greek orchids home

back to Greek Ophrys with long side horns