Κερασφόρες Ophrys από νότιες πλαγιές Ολύμπου

Long horned Ophrys from south Olympos slopes

white dots () on the distribution map   

Τα παρακάτω φυτά από τον νότιο Όλυμπο παρουσιάζονται απλά χωρίς να συνοδεύονται από μετρήσεις. Πληθυσμός με περίπου 20 άτομα, μαζί με Ophrys apifera. Τα περισσότερα φυτά έχουν έντονους χρωματισμούς σέπαλων και πετάλων, και σχετικά κοντούς πλαϊνούς κερατόμορφους λοβούς και μερικά έντονα σφαιρικό μεσαίο λοβό (φυτά Νο3 και 4) που θυμίζει Ophrys heldreichii.

horizontal rule

The following plants from south Olympos slopes are simply presented, not accompanied by measurements. Population of about 20 individuals growing together with Ophrys apifera. Most of the plants have dark purple colorations in the sepals and petals and relatively short horn-shaped side lobes. Some of them, also, have intensely globose median lobe (plants No3 and 4), reminding the  Ophrys heldreichii.

1 Μακεδονία, Πιερία, Παλιός Παντελεήμονας, λιβάδι με φτέρες, 700-800μ, 22-5-99.

Μεταξύ των φυτών αναβρέθηκαν 2 τουλάχιστον με υποπλαστικούς πλαϊνούς λοβούς (Νο2). Παρόμοιες Ophrys μπορεί να οδηγήσουν στην λανθασμένη ταυτοποίηση της Ophrys bremifera, η οποία σύμφωνα με το τελευταίο άρθρο των P. Devillers και J. Devillers-Terschuren (La Section Orchidées d'Europe des Naturalistes belges., hors-série 2004, 85 - Spécial Orchidées n°17) δεν υπάρχει στην Ελλάδα και θεωρείται περιστασιακό υβρίδιο μεταξύ Ophrys abchasica και Ophrys apifera.

-----------------------

Macedonia, Pieria county, P.Panteleimonas, field with ferns, 700-800m, 22-5-99.

At least 2 plants with remarkably less developed side lobes have been found (No2). Similar Ophrys can create confusion and erroneous identifications of  Ophrys bremifera, which does not exists in Greece according to  P. Devillers and J. Devillers-Terschuren (La Section Orchidées d'Europe des Naturalistes belges., hors-série 2004, 85 - Spécial Orchidées n°17) and is considered as an hybrid between Ophrys abchasica and Ophrys apifera.

2
3
4

 

 

back to Greek orchids home

back to Greek Ophrys with long side horns