Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis purpurea x simia (Orchis x angusticruris)

 

1 Ήπειρος, Ιωάννινα, Νεγάδες, 13-5-06, 1100μ

Epiros, Ioannina, Nagades village, 13-5-06, 1100m

2 Ήπειρος, Ιωάννινα, Νεγάδες, 13-5-06, 1100μ

Epiros, Ioannina, Nagades village, 13-5-06, 1100m

3 Μακεδονία, Αμφίπολη, 26-4-09

Macedonia, Amphipolis, 26-4-09

4 Μακεδονία, Αμφίπολη, 26-4-09

Macedonia, Amphipolis, 26-4-09

5 Μακεδονία, Αμφίπολη, 26-4-09

Macedonia, Amphipolis, 26-4-09

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Orchis purpurea

Κέντρο - Centre:  Orchis purpurea x simia (Orchis x )

Δεξιά - Right: Orchis simia

 

Back to Orchis Hybrids

Greek orchids home