Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis provincialis x spitzelii (Orchis x tingitania)

1 Στερεά Ελλάδα, Ευρυτανία, 8-5-08, από τον Ηλία Τσέλο

Sterea Ellada, Evrytania, 8-5-08, by Ilias Tselos (Karpenisi)

2 Στερεά Ελλάδα, Ευρυτανία, 8-5-08, από τον Ηλία Τσέλο

Sterea Ellada, Evrytania, 8-5-08, by Ilias Tselos (Karpenisi)

3 Στερεά Ελλάδα, Ευρυτανία, 8-5-08, από τον Ηλία Τσέλο

Sterea Ellada, Evrytania, 8-5-08, by Ilias Tselos (Karpenisi)

4 Στερεά Ελλάδα, Ευρυτανία, 8-5-08, από τον Ηλία Τσέλο

Sterea Ellada, Evrytania, 8-5-08, by Ilias Tselos (Karpenisi)

5 Στερεά Ελλάδα, Ευρυτανία, 8-5-08, από τον Ηλία Τσέλο

Sterea Ellada, Evrytania, 8-5-08, by Ilias Tselos (Karpenisi)

6 Στερεά Ελλάδα, Ευρυτανία, 8-5-08, από τον Ηλία Τσέλο

Sterea Ellada, Evrytania, 8-5-08, by Ilias Tselos (Karpenisi)

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Orchis provincialis

Κέντρο - Centre: Orchis provincialis x spitzelii (Orchis x tingitania), notice the straight spur, the spotted leaves and the lip conformation which reminds "sheep nose", characters received by Orchis provincialis

Δεξιά - Right: Orchis spitzelii

Back to Orchis Hybrids

Greek orchids home