Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis laxiflora x morio (Orchis x alata)

Ήπειρος, Ιωάννινα, Φραγκάδες, 30-5-04, 1050μ

Epiros, Ioannina, Fragkades, 30-5-04, 1050m

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Orchis laxiflora

Κέντρο - Centre: Orchis laxiflora x morio (Orchis x alata)

Δεξιά - Right: Orchis morio

Back to Orchis Hybrids

Greek orchids home