Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys dodekanensis x heterochila (Ophrys x ?)

1 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Προφήτης Ηλίας, 10-04-04, από τον James Mast de Maeght

Dodecanese, Rhodes, Profitis Ilias, 10-04-04, by James Mast de Maeght

 

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Ophrys dodekanensis

Κέντρο - Centre: Ophrys dodekanensis x heterochila (Ophrys x ?)

Δεξιά - Right: Ophrys heterochila

 

back to Ophrys Hybrids

Greek orchids home