Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis anatolica x pauciflora (Orchis x thriptiensis)

Σημείωση: Οι παρακάτω διαφάνειες είναι από την συλλογή του James Mast de Maeght, οποίος τις προσέφερε ευγενικά για την ιστοσελίδα. Τα φυτά στα δεξιά της πρώτης διαφάνειας είναι κανονικές Orchis anatolica και συμπεριλήφθηκαν στο πλαίσιο για λόγους σύγκρισης.

horizontal rule

Notes: The following slides come from the collection of James Mast de Maeght, who offered them very kindly for the site. The plants on the right of the first slide are pure Orchis anatolica and included in the frame for comparison purposes.

Κρήτη, Λασίθι, όρη Θριπτής, 8-4-82

Crete, Lasithi, Thripti mountains 8-4-82

Κρήτη, Λασίθι, όρη Θριπτής, 8-4-82

Crete, Lasithi, Thripti mountains 8-4-82

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Orchis anatolica

Κέντρο - Centre:  Orchis anatolica x pauciflora (Orchis x thriptiensis)

Δεξιά - Right: Orchis pauciflora

 

Back to Orchis Hybrids

Greek orchids home