Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis (Neotinea) tridentata x ustulata (Orchis x dietrichiana)

1 Μακεδονία, Δράμα, Φαλακρό, 29-5-07, 1500μ

Macedonia, Drama, Falakron mountain, 29-5-07, 1500m

 

 

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Orchis tridentata

Κέντρο - Centre: Orchis (Neotinea) tridentata x ustulata (Orchis x dietrichiana)

Δεξιά - Right: Orchis ustulata

Back to Orchis Hybrids

Greek orchids home