Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis punctulata x purpurea (Orchis x wulffiana)

 

1 Θράκη, Έβρος, Δαδιά, 8-5-07, 250μ, από τον Γιώργο Παστρικό

Thrace, Evros, Dadia forest, 8-5-07, by Giorgos Pastrikos

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Orchis punctulata

Κέντρο - Centre:  Orchis punctulata x purpurea (Orchis x wulffiana)

Δεξιά - Right: Orchis purpurea

 

Back to Orchis Hybrids

Greek orchids home