Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis pinetorum x spitzelii (Orchis x ?)

1 Ήπειρος, Ιωάννινα, Νεγάδες, 13-5-06, 1100μ

Epiros, Ioannina, Nagades village, 13-5-06, 1100m

2 Ήπειρος, Ιωάννινα, Νεγάδες, 13-5-06, 1100μ

Epiros, Ioannina, Nagades village, 13-5-06, 1100m

3 Ήπειρος, Ιωάννινα, Νεγάδες, 13-5-06, 1100μ

Epiros, Ioannina, Nagades village, 13-5-06, 1100m

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Orchis pinetorum

Κέντρο - Centre: Orchis pinetorum x spitzelii (Orchis x ?) Notice the upward direction of the spur

Δεξιά - Right: Orchis spitzelii

Back to Orchis Hybrids

Greek orchids home