Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis pauciflora x pinetorum (Orchis x ?)

1 Μακεδονία, Δράμα, Φαλακρό, νότια πλαγιά, 7-5-06, 770μ

Macedonia, Drama, Falakro mountain, southern slope, 7-5-06, 770m

2 Μακεδονία, Δράμα, Φαλακρό, νότια πλαγιά, 7-5-06, 770μ

Macedonia, Drama, Falakro mountain, southern slope, 7-5-06, 770m

3 Μακεδονία, Δράμα, Φαλακρό, νότια πλαγιά, 7-5-06, 770μ

Macedonia, Drama, Falakro mountain, southern slope, 7-5-06, 770m

4 Ήπειρος, Ιωάννινα, Μέτσοβο, 14-5-06, 1000μ

Epiros, Ioannina, Metsovo, 14-5-06, 1000m

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Orchis pauciflora

Κέντρο - Centre: Orchis pauciflora x pinetorum (Orchis x ?)

Δεξιά - Right: Orchis pinetorum

Back to Orchis Hybrids

Greek orchids home