Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis morio x papilionacea (Orchis x gennarii)

Μακεδονία, Ημαθία, Κωστοχώρι, 26-5-04, 850μ

Macedonia, Imathia, Kostohori village, 26-5-04, 850m

Μακεδονία, Ημαθία, Κωστοχώρι, 26-5-04, 850μ

Macedonia, Imathia, Kostohori village, 26-5-04, 850m

Μακεδονία, Ημαθία, μεταξύ Βέροιας-Κωστοχώριου, 7-5-04, 400μ

Macedonia, Imathia, between Veroia and Kostohori, 7-5-04, 400m

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Orchis morio

Κέντρο - Centre: Orchis morio x papilionacea (Orchis x gennarii)

Δεξιά - Right: Orchis papilionacea

Back to Orchis Hybrids

Greek orchids home