Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis italica x simia (Orchis x apollinaris)

 

1 Μακεδονία, Αμφίπολη, 26-4-09

Macedonia, Amphipolis, 26-4-09

2 Μακεδονία, Αμφίπολη, 26-4-09

Macedonia, Amphipolis, 26-4-09

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Orchis italica

Κέντρο - Centre:  Orchis italica x simia (Orchis x apollinaris)

Δεξιά - Right: Orchis simia

 

Back to Orchis Hybrids

Greek orchids home