Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis boryi x papilionacea ssp. heroica (Orchis x lasithica)

Σημείωση: οι παρακάτω διαφάνειες του υβριδίου, ανήκουν στον James Mast de Maeght, ο οποίος τις προσέφερε πολύ ευγενικά. Στην διαφάνεια Νο2 φαίνεται ότι το υβρίδιο ανθίζει κανονικά, από κατώτερα προς τα ανώτερα άνθη, χαρακτηριστικό της Orchis papilionacea.

horizontal rule

Notes: Once again, James Mast de Maeght offered kindly, the following slides of this hybrid, which come from his personal collection. Slide No2 shows that the hybrid's flowers open following the normal order, first the  lower ones and next the uppermost. This is a characteristic of  Orchis papilionacea.

1 Κρήτη, Ρέθυμνο, Άγιος Ιωάννης, 11-4-82 (από τον James Mast de Maeght)

Crete, Rethymno, Agios Ioannis, 11-4-82 (by James Mast de Maeght)

2 Κρήτη, Ρέθυμνο, Άγιος Ιωάννης, 11-4-82 (από τον James Mast de Maeght)

Crete, Rethymno, Agios Ioannis, 11-4-82 (by James Mast de Maeght)

3 Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Άνδρος,  12-4-99 (από τον James Mast de Maeght)

Aegean islands, Cyclades, Andros, 12-4-99 (by James Mast de Maeght)

4 Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Άνδρος,  12-4-99 (από τον James Mast de Maeght)

Aegean islands, Cyclades, Andros, 12-4-99 (by James Mast de Maeght)

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Orchis boryi

Κέντρο - Centre:  Orchis boryi x papilionacea ssp. heroica (Orchis x lasithica)

Δεξιά - Right: Orchis papilionacea ssp heroica

 

Back to Orchis Hybrids

Greek orchids home