Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys mammosa x oestrifera (cerastes) (Ophrys x aetolica)

1

Μακεδονία, Κοζάνη, Πετρανά, 17-5-08, 700μ

Macedonia, Kozani, Petrana, 17-5-08, 700m

 

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Ophrys mammosa

Κέντρο - Centre: Ophrys mammosa x oestrifera (Ophrys x aetolica)

Δεξιά - Right: Ophrys oestrifera (cerastes)

 

back to Ophrys Hybrids

Greek orchids home