Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys cinereophila x fleischmannii (Ophrys x )

1

Κρήτη, Ρέθυμνο, Αγ. Γαλήνη, 200μ, 23-3-2008

Crete, Rethymno, Ag, Galini, 200m, 23-3-2008

 

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Ophrys cinereophila

Κέντρο - Centre: Ophrys cinereophila x fleischmannii (Ophrys x )

Δεξιά - Right: Ophrys fleischmannii

 

back to Ophrys Hybrids

Greek orchids home