Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys cerastes x zeusii (Ophrys x ?)

1 Μακεδονία, Γρεβενά, Κοκκινιά, 500μ, 13-5-06

Macedonia, Grevena. Kokkinia village, 500m, 13-5-06

2 Μακεδονία, Γρεβενά, Κοκκινιά, 500μ, 13-5-06

Macedonia, Grevena. Kokkinia village, 500m, 13-5-06

3 Μακεδονία, Γρεβενά, Κοκκινιά, 500μ, 13-5-06

Macedonia, Grevena. Kokkinia village, 500m, 13-5-06

4 Μακεδονία, Γρεβενά, Κοκκινιά, 500μ, 13-5-06 (οι γονείς φυόμενοι ο ένας δίπλα στον άλλο)

Macedonia, Grevena. Kokkinia village, 500m, 13-5-06 (the parents growing side by side)

 

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Ophrys cerastes

Κέντρο - Centre: Ophrys cerastes x zeusii (Ophrys x ?)

Δεξιά - Right: Ophrys zeusii

 

back to Ophrys Hybrids

Greek orchids home