Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys bombyliflora x oestrifera (cerastes) (Ophrys x )

1

Ιόνια νησιά, Κέρκυρα, Λευκίμμη, 11-4-08, 100μ

Ionian islands, Kerkyra, Leukimi, 11-4-08, 100m

 

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Ophrys bombyliflora

Κέντρο - Centre: Ophrys bombyliflora x oestrifera (cerastes) (Ophrys x )

Δεξιά - Right: Ophrys oestrifera (cerastes)

 

back to Ophrys Hybrids

Greek orchids home