Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys attica x spruneri (Ophrys x placatica)

1 Πελοπόννησος, Λακωνία, μεταξύ Κρεμαστής-Λαμπόκαμπου, 21-4-03, 750μ

Peloponnisos, Lakonia, between villages Kremasti-Lampokampos, 21-4-03, 750m

2 Πελοπόννησος, Αρκαδία, Μανθυρέα, 18-04-07, 700μ, από τον Ferdinand Ellenbast)

Peloponnisos, Arkadia, Manthyrea village, 18-04-07, 700m, by Ferdinand Ellenbast)

 

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Ophrys attica

Κέντρο - Centre: Ophrys attica x spruneri (Ophrys x placatica)

Δεξιά - Right: Ophrys spruneri

 

back to Ophrys Hybrids

Greek orchids home