Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys attica x epirotica (Ophrys x )

1

'Ηπειρος, Ιωάννινα, Βουτσαρά, 4-5-08, από τον Ferdinand Ellenbast

Epiros, Ioannina, Voutsara, 4-5-08, by Ferdinand Ellenbast

 

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Ophrys attica

Κέντρο - Centre: Ophrys attica x epirotica (Ophrys x )

Δεξιά - Right: Ophrys epirotica

 

back to Ophrys Hybrids

Greek orchids home