Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys attiaviria var. eptapigiensis x omegaifera (Ophrys x ?)

1

Δωδεκάνησα, Ρόδος, Επτά Πηγές, 1-4-07

Dodecanese, Rodos (Rhodes) island, Epta Piges, 1-4-07

2 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Επτά Πηγές, 1-4-07

Dodecanese, Rodos (Rhodes) island, Epta Piges, 1-4-07

 

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Ophrys attaviria var. eptapigiensis

Κέντρο - Centre: Ophrys attaviria var eptapigiensis x omegaifera (Ophrys x ?). All pictures are from the same biotope, the same day

Δεξιά - Right: Ophrys omegaifera

 

back to Ophrys Hybrids

Greek orchids home