Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys ariadnae x mammosa (Ophrys x ?)

1 Κυκλάδες, Πάρος, Ασπρο Χωριό, 19-4-08, 430μ

Cyclades, Paros, Lefkos - Aspro Horio, 19-4-08, 430 m

 

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Ophrys ariadnae

Κέντρο - Centre: Ophrys ariadnae x mammosa (Ophrys x ?)

Δεξιά - Right: Ophrys mammosa

 

back to Ophrys Hybrids

Greek orchids home