Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys argolica x reinholdii (Ophrys x raynaudii )

1 Πελοπόννησος, Μανθυρέα, 18-4-07, από τον Ferdinand Ellenbast

Peloponnisos, Manthyrea, 18-4-07, by Ferdinand Ellenbast

 

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Ophrys argolica

Κέντρο - Centre: Ophrys argolica x reinholdii (Ophrys x raynaudii)

Δεξιά - Right: Ophrys reinholdii

 

back to Ophrys Hybrids

Greek orchids home