Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys argolica x ferrum-equinum (Ophrys x moreana)

1 Στερεά Ελλάδα, Αττική, Υμηττός, Μάρτιος 2006, από τον Ερωτόκριτο Καλογερόπουλο

Sterea Ellada, Attiki, Hymittos mountain, March 2006, by Erotokritos Kalogeropoulos

2 Πελοπόννησος, Λακωνία, Λαμπόκαμπος, 29-04-05, 700μ

Peloponnisos, Lakonia, Lampokampos village, 29-04-05, 700m

3 Πελοπόννησος, Λακωνία, Λαμπόκαμπος, 29-04-05, 700μ

Peloponnisos, Lakonia, Lampokampos village, 29-04-05, 700m

 

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Ophrys argolica

Κέντρο - Centre: Ophrys argolica x ferrum-equinum (Ophrys x moreana)

Δεξιά - Right: Ophrys ferrum-equinum

 

back to Ophrys Hybrids

Greek orchids home