Κεντρική σελίδα
Επάνω

Epipactis atrorubens x subclausa (Epipactis x ?)

 

1 Μακεδονία, Όλυμπος, 20-7-09

Macedonia, Olympos, 20-7-09

2 Μακεδονία, Όλυμπος, 20-7-09

Macedonia, Olympos, 20-7-09

3 Μακεδονία, Όλυμπος, 20-7-09

Macedonia, Olympos, 20-7-09

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Epipactis atrorubens

Κέντρο - Centre:  Epipactis atrorubens x subclausa (Epipactis x ?)

Δεξιά - Right: Epipactis subclausa

 

Back to Epipactis Hybrids

Greek orchids home