Κερασφόρες Ophrys από Θράκη

Long horned Ophrys from Thrace

magenta dots () on the distribution map   

Οι λίγες και παλιές φωτογραφίες από την Θράκη δυστυχώς δεν συνοδεύονται από μετρήσεις. Δείχνουν κερασφόρες Ophrys από το βορειότερο τμήμα του νομού Έβρου, με σχετικά μακριά πέταλα (φυτό Νο2 και 4), μικρό ύψος βλαστού και μικρό χείλος.

horizontal rule

The few and old photos from Thrace, unfortunately, are not accompanied by measurements. They show long-horned Ophrys from the most northern part of Evros county, near the borders of Greece with Bulgaria and Turkey, with relatively long petals (plant No2 and 4), short stems and small lips.

1 Θράκη, Έβρος, Κυπρίνος, 150μ, 22-5-2000

Σε ξέφωτα δάσους βελανιδιάς, αποικία λίγων φυτών. Στο φυτό Νο1 η αναλογία  του εύρους της στιγματικής κοιλότητας προς το μεγαλύτερο εύρος του χείλους υπολογίστηκε στο 48% (βλέπε στην σελίδα κερασφόρες Ophrys από την Θάσο τις παρατηρήσεις για την κατανομή του Ophrys bicornis στην βόρεια Ελλάδα).

-----------------------

Thrace, Evros county, Kyprinos village, 150m, 22-5-2000

In oak forests clearings, a colony with few plants. In the plant No1, the ratio between stigmatic cavity width and lip's largest width was counted and found 48% (see also the comments about the distribution of Ophrys bicornis on northern Greece, in the page long-horned Ophrys from Thassos island).

2
3
4

 

 

back to Greek orchids home

back to Greek Ophrys with long side horns