Κεντρική σελίδα
Επάνω

Unclassified No3: Ophrys with short lip from Grevena

Φυτό του γένους Ophrys από τα Γρεβενά, Κοκκινιά, 680μ, 5-5-99. Λόγω του μικρού και απλωτού χείλους, ομοιάζει Ophrys της ομάδας sphegodes, του οποίου, όμως, εκπρόσωποι δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν φέρει πάντως την χαρακτηριστική της ομάδας αυτής επικάλυψη με τρίχες των πλευρικών ακμών του χείλους. Πιθανότατα παριστά Ophrys epirotica ή hebes (μοναδικό φυτό ανάμεσα σε πολλά άτομα των 2 αυτών ειδών).

-----------------------

Plant of the genus Ophrys from Grevena, Kokkinia village, 680m, 5-5-99. Due to its small and spread out lip, it resembles an Ophrys of the sphegodes group, but members of this group does not exist in Greece. Anyway it has not the complete marginal indumentum which is specific for this genus. Most probably it is an Ophrys epirotica or hebes with aberrant lip (sole plant between many individuals of these 2 species).

 

Back to Unclassified orchids