Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys spruneri x villosa (Ophrys x alibertiana)

1 Πελοπόννησος, Λακωνία, Λαμπόκαμπος, 14-04-07, 700μ

Peloponnisos, Lakonia, Lampokampos village, 14-04-07, 700m

 

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Ophrys spruneri

Κέντρο - Centre: Ophrys spruneri x villosa (Ophrys x alibertiana)

Δεξιά - Right: Ophrys villosa

 

back to Ophrys Hybrids

Greek orchids home