Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys reinholdii x zeusii (Ophrys x ?)

1 Μακεδονία, Ημαθία, Βέρμιο 17-5-08, 1200μ

Macedonia, Imathia, Vermio mountain 17-5-08, 1200m

 

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Ophrys reinholdii

Κέντρο - Centre: Ophrys reinholdii x zeusii (Ophrys x ?)

Δεξιά - Right: Ophrys zeusii

 

back to Ophrys Hybrids

Greek orchids home