Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys negadensis x zeusii (Ophrys x ?)

1 Ήπειρος, Ιωάννινα, Νεγάδες, 22-05-05, 1000μ

Epiros, Ioannina, Negades, 22-05-05, 1000m

2 Ήπειρος, Ιωάννινα, Νεγάδες, 22-05-05, 1000μ

Epiros, Ioannina, Negades, 22-05-05, 1000m

 

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Ophrys negadensis

Κέντρο - Centre: Ophrys negadensis x zeusii (Ophrys x ?)

Δεξιά - Right: Ophrys zeusii

 

back to Ophrys Hybrids

Greek orchids home