Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys leucophthalma x reinholdii (Ophrys x ?)

Κοζάνη, Πετρανά-Οινόη, βελανιδοδασος, 9-5-04, 660μ

Macedonia, Kozani, Petrana village, oak forest, 9-5-04, 660m

Κοζάνη, Πετρανά-Οινόη, βελανιδοδασος, 9-5-04, 660μ

Macedonia, Kozani, Petrana village, oak forest, 9-5-04, 660m

 

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Ophrys leucophthalma

Κέντρο - Centre: Ophrys leucophthalma x reinholdii (Ophrys x ?)

Δεξιά - Right: Ophrys reinholdii

 

back to Ophrys Hybrids

Greek orchids home