Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys leucophthalma x mammosa (Ophrys x ?)

1 Κοζάνη, Πετρανά-Οινόη, βελανιδοδασος, 30-4-05, 660μ

Macedonia, Kozani, Petrana village, oak forest, 30-4-05, 660m

2 Κοζάνη, Πετρανά-Οινόη, βελανιδοδασος, 30-4-05, 660μ

Macedonia, Kozani, Petrana village, oak forest, 30-4-05, 660m

3 Κοζάνη, Πετρανά-Οινόη, βελανιδοδασος, 30-4-05, 660μ

Macedonia, Kozani, Petrana village, oak forest, 30-4-05, 660m

4 Κοζάνη, Πετρανά-Οινόη, βελανιδοδασος, 30-4-05, 660μ

Macedonia, Kozani, Petrana village, oak forest, 30-4-05, 660m

5 Κοζάνη, Πετρανά-Οινόη, βελανιδοδασος, 30-4-05, 660μ, Ophrys leucophthalma (στα δεξιά) μαζί με Ophrys leucophthalma x mammosa (στα αριστερά)

Macedonia, Kozani, Petrana village, oak forest, 30-4-05, 660m, Ophrys leucophthalma (on the right) with Ophrys leucophthalma x mammosa (on the left)

 

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Ophrys leucophthalma

Κέντρο - Centre: Ophrys leucophthalma x mammosa (Ophrys x ?)

Δεξιά - Right: Ophrys mammosa

 

back to Ophrys Hybrids

Greek orchids home