Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys hystera x reinholdii (Ophrys x ?)

Μακεδονία, Ημαθία, Καστανιά, Βέρμιο, 29-5-04, 1200μ

Macedonia, Imathia, Kastania village, Vermion mountain, 29-5-04, 1200m

Μακεδονία, Ημαθία, Καστανιά, Βέρμιο, 29-5-04, 1200μ

Macedonia, Imathia, Kastania village, Vermion mountain, 29-5-04, 1200m

Μακεδονία, Ημαθία, Καστανιά, Βέρμιο, 29-5-04, 1200μ

Macedonia, Imathia, Kastania village, Vermion mountain, 29-5-04, 1200m

Μακεδονία, Ημαθία, Καστανιά, Βέρμιο, 29-5-04, 1200μ

Macedonia, Imathia, Kastania village, Vermion mountain, 29-5-04, 1200m

Μακεδονία, Ημαθία, Καστανιά, Βέρμιο, 29-5-04, 1200μ

Macedonia, Imathia, Kastania village, Vermion mountain, 29-5-04, 1200m

 

horizontal rule

 

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

 

Αριστερά - Left: Ophrys hystera

Κέντρο - Centre: Ophrys hystera x reinholdii

Δεξιά - Right: Ophrys reinholdii

 

back to Ophrys Hybrids

Greek orchids home