Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys helenae x spruneri (Ophrys x ?)

1

Μακεδονία, Όλυμπος, 25-4-09

Macedonia, Olympos mt, 25-4-09

 

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Ophrys helenae

Κέντρο - Centre: Ophrys helenae x spruneri (Ophrys x ?)

Δεξιά - Right: Ophrys spruneri

 

back to Ophrys Hybrids

Greek orchids home