Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys ferrum-equinum x spruneri (Ophrys x mastii)

1 Πελοπόννησος, Λακωνία, Λαμπόκαμπος, 14-04-07, 700μ

Peloponnisos, Lakonia, Lampokampos village, 14-04-07, 700m

 

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Ophrys ferrum-equinum

Κέντρο - Centre: Ophrys ferrum-equinum x spruneri (Ophrys x mastii)

Δεξιά - Right: Ophrys spruneri

 

back to Ophrys Hybrids

Greek orchids home