Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys ferrum-equinum x mammosa (Ophrys x rechingeri)

1 Στερεά Ελλάδα, Αττική, Μάτι, Απρίλιος 2006, από τον Ερωτόκριτο Καλογερόπουλο

Sterea Ellada, Attiki, Mati, April 2006, by Erotokritos Kalogeropoulos

2 Στερεά Ελλάδα, Αττική, Μάτι, Απρίλιος 2006, από τον Ερωτόκριτο Καλογερόπουλο

Sterea Ellada, Attiki, Mati, April 2006, by Erotokritos Kalogeropoulos

 

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Ophrys ferrum-equinum

Κέντρο - Centre: Ophrys ferrum-equinum x mammosa (Ophrys x rechingeri)

Δεξιά - Right: Ophrys mammosa

 

back to Ophrys Hybrids

Greek orchids home