Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys ferrum-equinum x helenae (Ophrys x ligariana)

1

'Ηπειρος, Ιωάννινα, 22-4-09, από τον Volker Dümichen

Epiros, Ioannina, 22-4-09, by Volker Dümichen

2 'Ηπειρος, Ιωάννινα, 22-4-09, από τον Volker Dümichen

Epiros, Ioannina, 22-4-09, by Volker Dümichen

  'Ηπειρος, Ιωάννινα, 22-4-09, από τον Volker Dümichen

Epiros, Ioannina, 22-4-09, by Volker Dümichen

 

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Ophrys ferrum-equinum

Κέντρο - Centre: Ophrys ferrum-equinum x helenae (Ophrys x ligariana)

Δεξιά - Right:  Ophrys helenae

 

back to Ophrys Hybrids

Greek orchids home