Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys epirotica x leucophthalma (Ophrys x ?)

1 Ήπειρος, Ιωάννινα, αρχαίο θέατρο Δωδώνης, 23-5-05, 640μ

Epiros, Ioannina, Dodoni ancient theatre, 23-5-05, 640m

2 Ήπειρος, Ιωάννινα, αρχαίο θέατρο Δωδώνης, 23-5-05, 640μ

Epiros, Ioannina, Dodoni ancient theatre, 23-5-05, 640m

3 Ήπειρος, Ιωάννινα, αρχαίο θέατρο Δωδώνης, 23-5-05, 640μ, το υβρίδιο μεταξύ των γονέων (αριστερά: Ophrys epirotica, δεξιά: Ophrys leucophthalma)

Epiros, Ioannina, Dodoni ancient theatre, 23-5-05, 640m, the hybrid between its parents (on the left: Ophrys epirotica, on the right: Ophrys leucophthalma)

 

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Ophrys epirotica

Κέντρο - Centre: Ophrys epirotica x leucophthalma (Ophrys x ?)

Δεξιά - Right:  Ophrys leucophthalma

 

back to Ophrys Hybrids

Greek orchids home