Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys aesculapii x spruneri (Ophrys x ?)

1 Πελοπόννησος, Αρκαδία, Μανθυρέα, 18-04-07, 700μ, από τον Ferdinand Ellenbast)

Peloponnisos, Arkadia, Manthyrea village, 18-04-07, 700m, by Ferdinand Ellenbast)

 

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Ophrys aesculapii

Κέντρο - Centre: Ophrys aesculapii x spruneri (Ophrys x ?)

Δεξιά - Right: Ophrys spruneri

 

back to Ophrys Hybrids

Greek orchids home