Κερασφόρες Ophrys από Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά

Long horned Ophrys from Kozani, Grevena, Kastoria (west Macedonia)

blue dots () on the distribution map   

Διάσπαρτες σε διάφορα μέρη της δυτικής Μακεδονίας συναντώνται κερασφόρες Ophrys με μικρότερο μήκος χείλους, μεταξύ 10 και 11mm. Φέρουν μικρά πέταλα, σχετικά λεπτό αμφοροειδές χείλος, λεπτά πλαϊνά κέρατα και ανθίζουν περίπου την ίδια εποχή με τις κερασφόρες Ophrys με τα μακριά χείλη. Ωστόσο τα λίγα φυτά που ανεβρέθηκαν αρχές Μαΐου ήταν μόνα τους και δεν βρέθηκαν μαζί τους άλλες κερασφόρες Ophrys.

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται στοιχεία της φωτογράφησης του φυτού, όπως και το μήκος χείλους (LL: το μήκος του χείλους μετρημένο από την βάση του χείλους, στο σημείο που τα πλαϊνά τοιχώματα της στιγματικής κοιλότητας το συναντούν μέχρι την άκρη του στο σημείο που ενώνεται με την απόφυση. Η μέτρηση έγινε χωρίς πίεση του χείλους σε σταθερή επιφάνεια). Μερικές διαφάνειες συνοδεύονται από περισσότερα σχόλια και παρατηρήσεις

horizontal rule

Scattered in various locations of west Macedonia, these long-horned Ophrys have shorter lip length, between 10-11mm. Their petals are small, their lip relatively thin and amphoroid, their side horns thin and they blossom about the same period with long liped Ophrys. The few plants that have been found on early May, anyway, were alone and not growing together with other long-horned Ophrys.

In the next table, you may see photographical data and the length of the labellum (LL: the lip length measured from the lip base, at its meeting point with the side walls of the stigmatic cavity, till the lowers end of the lip, at its meeting point with the appendage. Measurements are taken in the field, without pressing the lip on a stable surface). Some slide are accompanied by more comments and observations.

1 Μακεδονία, Κοζάνη, 630μ,, 9-5-04.

Σε δάσος βελανιδιάς, μαζί με Ophrys leucophthalma, helenae, reinholdii, epirotica, Orchis purpurea. Δύο μόνο φυτά με LL=10mm. Στο φυτό Νο2 η αναλογία  του εύρους της στιγματικής κοιλότητας προς το μεγαλύτερο εύρος του χείλους υπολογίστηκε στο 49%. Το νεοπεριγραφέν είδος Ophrys cerastes, σύμφωνα με τους P. Devillers και J. Devillers-Terschuren (La Section Orchidées d'Europe des Naturalistes belges., hors-série 2004, 85 - Spécial Orchidées n°17) έχει την ίδια αναλογία στο 45%. Πρέπει να ληφθεί υπόψη όμως οτι το εικονιζόμενο φυτό δεν έχει φωτογραφηθεί λήψη εντελώς πρόσθια.

-----------------------

Macedonia, Kozani, 630m, 9-5-04.

In oak forest together with Ophrys leucophthalma, helenae, reinholdii, epirotica, Orchis purpurea. Only two plants found with LL=10mm. In the plant No2, the ratio between stigmatic cavity width and lip's largest width was counted and found 49%. This is close to Ophrys cerastes' analogy, which is 45%, according to P. Devillers and J. Devillers-Terschuren (La Section Orchidées d'Europe des Naturalistes belges., hors-série 2004, 85 - Spécial Orchidées n°17), but the picture of this plant is not completely "en face".
 

2
3
4 Μακεδονία, ,Γρεβενά, Κοκκινιά, 680μ, 5-5-99. Βελανιδιές, μαζί με Ophrys epirotica και hebes

Macedonia, Grevena, Kokkinia village, 680m, 5-5-99. Oaks, together with Ophrys epirotica and hebes

5
6 Μακεδονία, Καστοριά, Άργος Ορεστικό, 660μ, 8-5-04. Διαβρωσιγενή εδάφη και ανοιχτά λιβάδια, με LL=11mm και μαζί με Ophrys grammica

Macedonia, Kastoria, Argos Orestiko, 660m, 8-5-04. Eroded slopes and open fields, with LL=11mm, growing together with Ophrys grammica
 

7

 

back to Greek orchids home

back to Greek Ophrys with long side horns